Veranderen naar Zelforganisatie

Visie & Zelforganisatie
Zelforganisatie, Teamcoaching Leidinggevenden
Teamcoaching, Zelforganisatie Medewerkers
Zelforganisatie Intervisie & Individuele Coaching

Management, Leidinggevenden & Teamcoaching

De grootste verandering die wordt gevraagd van leiders die gewend zijn om top-down beslissingen door te nemen, is om vanuit ontvankelijkheid te luisteren naar de behoeften van de werkvloer als inspiratiebron voor actuele zorg en beleid. Hoe doe je dat zonder regie en geloofwaardigheid te verliezen.

Zelforganisatie vraagt lef en moed van leiders om in plaats van systemen in te voeren, vanuit behoeften te denken, te faciliteren en te organiseren.

De grootste verandering die wordt gevraagd van medewerkers die gewend zijn om instructies van bovenaf te ontvangen, is het bewust worden van de eigen gevoelens en behoeften. En drama om te zetten in heldere communicatie naar leidinggevenden om actief bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg.

Zelforganisatie vraagt lef en moed van medewerkers om zichzelf ineens zichtbaar en hoorbaar te maken.

Bij de transitie naar zelforganisatie wordt in teamcoaching aandacht besteed aan het doorbreken van de cirkel van tijdelijke verandering naar duurzame communicatie met jezelf en anderen gebaseerd op universele principes. Het duurzame en nieuwe houvast is het gezonde deel dat in medewerkers en de organisatie wordt aangesproken. Directie, management en leidinggevenden worden de vaardigheden geleerd om deze universele principes in de communicatie toe te passen.

Bij zelforganiserene gezondheidszorg zijn zowel medewerker als organisatie een voortdurend opengaande bloem doordat vanuit het gezonde deel telkens vernieuwingen ontstaan voor het geheel.

Opdrachtgevers:
Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Zorgplein Noord.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Trainingspraktijk Autonomie & Verbinding
Donna Huizenga, Groningen

E : veldvanbewustzijn@ziggo.nl
T : 050-3141125

Welkom, Donna Huizenga

Cultuurverandering naar zelforganiserende teams

"....als leidinggevende ben ik verbaasd over het plezier dat ik beleef bij de teamcoaching. Het inspireert mij om me weer betrokken te voelen, ondersteuning te bieden aan mijn medewerkers. De ruimte en openheid ontspannen mij en geven mij een gevoel van acceptatie dat ik ben wie ik ben en dat ik mag zijn wie ik ben. Ik voel nieuwe energie en ben tevreden over alles wat ik heb geleerd en kan toepassen in de praktijk....."